Czy jesteś w Polsce od niedawna?  Czy umiesz dobrze wykonywać swój zawód również w obcym kraju? Czy chcesz poprawić swoje możliwości komunikacyjne w miejscu pracy?

Kurs FOCAL zapewnia rozwój umiejętności językowych związanych z Twoim miejscem pracy. Pomoże Ci w poznaniu specyficznej odmiany języka związanej z Twoimi obowiązkami, ułatwi komunikację językową z Twoimi kolegami z pracy i przełożonymi w zakresie języka charakterystycznego dla pracowników szeroko rozumianego sektora handlu oraz przemysłu.

Czy jako nauczyciele języka polskiego jako obcego musieli Państwo długo szukać źródeł, aby wspomóc swoich uczniów w przyswojeniu specyficznych, związanych z wykonywanym zawodem odmian języka polskiego?

Nasze ćwiczenia uczą specyficznych, związanych z konkretnym, wykonywanym zawodem odmian języka. Użytkownicy kursu (uczniowie – migranci) mogą korzystać z nich autonomicznie w celu pozyskania umiejętności, które będą procentować w ich pracy lepszym rozumieniem powierzanych zadań i lepszą komunikacją z kolegami z pracy.  Ćwiczenia te mogą być jednocześnie wykorzystywane przez nauczycieli języka polskiego jako obcego, a nawet nauczycieli szkolnictwa zawodowego w zakresie szkolenia ze specjalistycznego słownictwa zawodowego.

At the Supermarket
Mechanic

Projekt FOCAL pomaga uczącym się języka kraju osiedlenia w poznaniu i opanowaniu umiejętności językowych związanych ze specyficznym językiem dotyczącym ich pracy. Może pomóc zarówno w znalezieniu pracy (poprzez odpowiednie kwalifikacje językowe) jak i w odnalezieniu się w nowym miejscu pracy poprzez odpowiednie sposoby komunikowania się z przełożonymi i kolegami z pracy. Całość materiałów zawartych w ćwiczeniach projektu FOCAL bazuje na autentycznym języku miejsca pracy i sposobie porozumiewania się w określonych przez projekt sektorach – handlu i przemyśle.

Project number: 2019-1-DE02-KA202-006100. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg